Καλυπτόμενες Υπηρεσίες

Χρησιμοποιώντας μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας μπορούμε να εκτυπώσουμε τις φωτογραφίες σας από φιλμ ή οποιοδήποτε ψηφιακό μέσο.

Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να τυπώσουμε τις φωτογραφίες σας σε κούπες, μπλούζες, πέτρες, ρολόγια, ξύλα, θηκες iphones, ipads, puzzles, mouse pads.

Χρησιμοποιώντας μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας μπορούμε να εκτυπώσουμε τις φωτογραφίες σας από φιλμ ή οποιοδήποτε ψηφιακό μέσο. Επίσης αναλαμβάνουμε υπέυθυνα και με συνέπεια και εκτύπωση φωτογραφιών από φιλμ.